Familie Klaassen

Hier is alle informatie te vinden over de vorige familiedagen, de komende familiedag, actuele adresgegevens van alle deelnemers, e-mailadressen en natuurlijk interessante nieuwtjes.

Over de Klaassendag

In 1993 was de eerste Klaassen familiedag. Deze dag is georganiseerd na het overlijden van opa Klaassen (op 21 oktober 1983) en had als doel de onderlinge betrekkingen van alle nakomelingen en aanhang in stand te houden. De eerste dag is gehouden in Bergen op Zoom. Hier hebben opa en oma Klaassen bijna hun hele leven gewoond en zijn de vier familie-oudsten geboren en getogen. De stad is de bakermat van de familie.